O Časopisu

 

Zaštita Materijala | Materials Protection

ISSN 0351-9465
UDC 620.197(06.22)(497.1)=861

Izdavač:    Inženjersko društvo za koroziju

Suizdavač:  Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije

                   

Izlazi od 1953. godine

 


 

Časopis ZAŠTITA MATERIJALA je jedini  naučno-stručni časopis u Srbiji iz oblasti tehničkih nauka i struka, koji u izdanju Inženjerskog društva za koroziju i Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije, kontinuirano izlazi 53 godine i predstavlja jedinstvenu naučno-stručnu tribinu za transfer naučnih, tehnoloških i privrednih informacija iz zemlje i sveta iz svih oblasti zaštite materijala. Prema mišljenju Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije svrstan je u prvu kategoriju časopisa ove vrste.

Svi objavljeni radovi obavezno prolaze kroz naučnu i stručnu recenziju čime je obezbeđen visok naučni i stručni nivo. Časopis se distribuira u zemlji i inostranstvu (u oko 10 zemalja) putem pretplate ili razmene sa srodnim časopisima.

Pretplatnici u Srbiji su privredne organizacije, stručne biblioteke, vojne pošte, fakulteti, instituti, visoke i srednje škole, razna udruženja i pojedinci.

Časopis objavljuje na srpskom i engleskom jeziku originalne naučne i stručne radove, prethodna saopštenja i pregledne radove iz sledećih oblasti:

 

 • Opšti deo
 • Metalne, oksidne, organske, konverzione prevlake, prevlake legura i njihovo nanošenje
 • Kontrola kvaliteta nanetih prevlaka (metode ispitivanja i standardi)
 • Novi polimerni i nanostrukturirani materijali, prahovi
 • Karakterizacija materijala
 • Oprema, uređaji i instalacije u galvanotehnici
 • Korozija i zaštita metala, kompozitnih materijala i nemetala
 • Korozija i zaštita termoenergetskih postrojenja
 • Korozija i zaštita betona i armiranog betona
 • Korozija u eksploatacionim uslovima
 • Uređaji za skladištenje energije; elektrohemijski izvori energije
 • Bioelektrohemijski procesi
 • Uređaji i zaštita uređaja u sistemima vodosnabdevanja
 • Termička obrada
 • Premazna sredstva (novi sistemi i tehnologije nanošenja premaza, premazi za hemijsku industriju, premazi otporni na dejstvo visokih temperatura, uzroci propadanja premaza, oprema za nanošenje premaza)
 • Zaštita građevinskih objekata
 • Zaštita plovnih objekata
 • Zaštita drveta i zaštita od požara
 • Proizvodi za građevinarstvo i zaštita građevinskih materijala (drvo, opeke, hidroizolacija, termoizolacija)
 • Petrohemija i rafinerije
 • Otpadne vode i njihovo prečišćavanje
 • Stanja i procesi u životnoj sredini (zagađivanje voda, radioaktivne zagađujuće materije, sunčevo zračenje)
 • Recikliranje materijala i minimizacija otpada
 • Ekotehnologija, ekologija i zaštita životne sredine

 

Pored ovoga, u časopisu postoje stalne rubrike: pregledi knjiga i časopisa, prikazi naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu, informacije o tehničkim novostima.

Časopis izlazi tromesečno na oko 50 strana, formata A4.

Evropska federacija za koroziju (EFC) smatra ovaj časopis zvaničnim glasilom za publikovanje informacija i izveštaja federacije.

Radovi objavljeni u časopisu Zaštita materijala se recenziraju i klasifikuju prema decimalnoj klasifikaciji (UDC).

Časopis ZAŠTITA MATERIJALA je referisan u srpskom citatnom indeksu – SCIndeks, koji razvija i održava Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije.


 

REDAKCIJA:

Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije
11000 Beograd, Kneza Miloša 9/I,
Telefon: (011) 3241-614,
e-mail: sitzams@eunet.rs
web: www.sitzam.org.rs

 
Tehnički urednik | Slavka Vukašinović