UPUTSTVO ZA AUTORE
 (in English - na engleskom)

Rukopise radova, napisane u WORDU, poslati putem OnLine formulara na sajtu Konferencije.

Rok za slanje radova je 08. maj 2023. godine.

 

Molimo Vas koristite priloženi templejt za slanje radova. Radovi koji nisu napisani shodno uputstvima i priloženom templejtu će biti vraćeni autorima.

 

                   Templejt za pisanje radova za XXIV YuCorr (docx, 159 kB) 

 

Za poster prezentacije obezbeđena je površina od 0.8 x 1.0 m.

Autori koji prijavljuju radove na jezicima bivših jugoslovenskih republika treba da dostave i prevod Naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik.