UPUTSTVO ZA AUTORE
 (in English - na engleskom)

Rukopise radova, napisane u WORDU, poslati putem OnLine formulara na sajtu Konferencije ili, za radove veće od 5MB, E-poštom na adresu Konferencije: yucorr@sitzam.org.rs i sitzams@eunet.rs   
Rok za slanje radova je
01. septembar 2021. godine.

Molimo vaskoristite priloženi templejt za slanje radova. Radovi koji nisu napisani shodno uputstvima i priloženom templejtu će biti vraćeni autorima.

 

                   Templejt za pisanje radova za XXII YuCorr (docx, 159 kB) 

 

Za poster prezentacije obezbeđena je površina od 0.8 x 1.0 m.

Autori koji prijavljuju radove na jezicima bivših jugoslovenskih republika treba da dostave i prevod Naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik.