Due to current worldwide situation with COVID 19 and taking into consideration the personal safety of participants, possible problems of traveling to and from Serbia and organizing the Congress, we had to make a difficult decision to cancel this year’s XXII YUCORR.

 

Following the recommendations of international and national health authorities, after much deliberations amid growing concerns over the global outbreak of the SARS-CoV2 Coronavirus we has made the difficult, but necessary decision to postpone YUCORR untill next year. We believe this decision is in the best interest of the health and safety of all attendees.

 

We would like to mention that all of current submitted abstracts and registration fees will be automatically transferred to next year conference with an opportunity for modify or resubmit abstracts. The current abstracts and registration fees remain in our system as submitted, unless participants make the decision to withdraw their paper.

 

All participants who have payed a registration fee, the Organizer will refund or transfer the funds to the YUCORR Conference 2021, unless you notify us with different request.

The support you have shown for the XXII YUCORR is greatly appreciated, and we look forward to your involvement in the program in the 2021 Conference.

 

 

Zbog trenutne situacije u svetu sa COVID-19 i uzimajući u obzir ličnu sigurnost učesnika, moguće probleme u putovanju u Srbiju i iz nje i u organizovanju Kongresa, morali smo da donesemo tešku odluku da otkažemo ovogodišnji XXII YUCORR.

 

Sledeći preporuke međunarodnih i nacionalnih zdravstvenih vlasti, nakon mnogih rasprava usred sve veće zabrinutosti zbog globalnog izbijanja korovirusa SARS-CoV2, doneli smo tešku, ali potrebnu odluku da odgodimo YUCORR do sledeće godine. Verujemo da je ova odluka u najboljem interesu za zdravlje i sigurnost svih prisutnih.

 

Želimo da napomenemo da će svi trenutno predati izvodi i kotizacije biti automatski preneti na Konferenciju sledeće godine uz mogućnost izmena ili ponovnog slanja izvoda. Trenutni izvodi i kotizacije za registraciju ostaju u našem sistemu kao podneseni, osim ako učesnici ne donesu odluku da povuku svoj rad.

 

Svim učesnicima koji su uplatili kotizaciju, Organizator će refundirati ili preneti sredstva na YUCORR Konferenciju 2021, osim ako nam ne pošaljete drugačiji zahtev.

Izrazito cenimo podršku koju ste pokazali za XXII YUCORR i radujemo se vašem učešću u programu na Konferenciji 2021. godine.

 

UPUTSTVO ZA AUTORE
 (in English - na engleskom)

Rukopise radova, napisane u WORDU, poslati putem OnLine formulara na sajtu Konferencije ili, za radove veće od 5MB, E-poštom na adresu Konferencije: yucorr@sitzam.org.rs i sitzams@eunet.rs   
Rok za slanje radova je
26. april 2020. godine.

Molimo vaskoristite priloženi templejt za slanje radova. Radovi koji nisu napisani shodno uputstvima i priloženom templejtu će biti vraćeni autorima.

 

                   Templejt za pisanje radova za XXII YuCorr (docx, 159 kB) 

 

Za poster prezentacije obezbeđena je površina od 0.8 x 1.0 m.

Autori koji prijavljuju radove na jezicima bivših jugoslovenskih republika treba da dostave i prevod Naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik.