Aim and Scope

XX YUCORR International Conference aims to enlace the presentation and discussion of the subjects directly linked to the theoretical and engineering aspects of corrosion and protection of different types of materials in the field of industry, thermal power plants, civil engineering and industry finishing, as well as themes considering environmental protection and chemical energy conversion for sustainable development.

Serbian Society of Corrosion and Materials Protection (UISKoZaM) is the main organizer of YUCORR Conferences. The Society exists for more than a half of century under different names, but with a single goal – to gather the colleagues from Serbia and Region devoted to the investigation of materials corrosion and protection. UISKoZaM is an EFC member society.

The authors from the universities, research centers, institutes and industry are invited to submit papers and to take the participation in the Conference. The scientific and technical program will, through the plenary work, maintain the character of the previous conferences.

The following is comprised:

·         Plenary lectures (40 + 5 min)

·         Invited lectures (20 + 5 min)

·         Oral presentations (10 + 5 min)

·         Poster presentations

LANGUAGE

The official languages of the Conference will be English and Languages of the ex-Yugoslav republics.

 

MAIN SPONSOR

 

 

SPONSORS

Screen shot 2016-03-29 at 10.49.39 PM.png

ttp://www.sits.org.rs/img/headerimg.jpg

 

 

ПОВОДОМ 150 ГОДИНА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

 

Корени српске техничке цивилизације почињу још у средњем веку у доба Немањића. Зачеци инжењерства су у рударско-металуршким подухватима као што је значајни рудник Ново Брдо и грађењу величанствених сакралних и других објеката.

Обнављањем српске државе после вишевековне Отоманске власти и стварањем модерне државе у 19. веку оживело је и инжењерство у Србији. Инжењери се тада претежно школују у Аустроугарском царству и у Француској. Већ 1868. године  3. фебруара  била је основана „Техничарска дружина“ која је претеча данашњег Савеза инжењера и техничара Србије.

Инжењерски Савез је за својих 150 година пролазио кроз разне мене, али је стално био активан и друштвено препознатљив. Многи значајни инжењери и научници свих струка су били и сада су активни чланови. Први председник је био архитекта и урбаниста Емилијан Јосимовић, а истакнути почасни члан Никола Тесла.

Врло значајан моменат у раду и афирмацији Савеза је била изградња зграде Дома инжењера Србије 1936. године и новог Дома инжењера „Никола Тесла“ 1967. године. Средства за изградњу домова су обезбеђивали инжењери, привредници и добротвори чиме је инжењерска интелигенција исказала значај и вољу за окупљањем и деловањем кроз форму удружења и савеза као израз стручног, научног и интелектуалног, те критичког ангажовања.

Савез данас има преко четрдесет, што струковних, мултидисциплинарних, тематских, градских и регионалних чланица. У његовом саставу је Развојни центар, као и Инжењерска академија Србије. Активности су разноразне: окупљање, дебате, конференције, издаваштво, сарадња са другим струкама и удружењима, одржавање стручних испита, изложбе, рад са студентима, средњошколцима, младим истраживачима.

Чланство Савеза броји више хиљада инжењера из свих градова и општина Србије. Савез и његове чланице су невладине организације, које се самофинансирају из својих активности и чланарине.

Значај и улога Савеза у друштву су велики и у Србији и у широј европској и светској инжењерској заједници, што се очитује кроз видове чланства у међународним, сродним, организацијама, те у домаћем амбијенту кроз афирмацију знања и сарадњу са другим удружењима, државним органима, привредом, школством и нарочито по бројности и квалитету својих чланова