Internet stranice časopisa
ZAŠTITA MATERIJALA


 
M. Pavlović, D. Stanojević
i S. Mladenović:
Korozija i zaštita materijala
TF Zvornik, 2012. /Sadržaj/S. Mladenović, M. Pavlović
i D. Stanojević:
Korozija i zaštita betona i armiranog betona
SISZAM, 2008. /Sadržaj/


J. Bajat:
Prevlake legura cinka -
Elektrohemijsko dobijanje i
koroziona stabilnost

SISZAM, 2009. /Sadržaj/