Nova publikacija u izdanju UISKOZAM

Sreten Mladenović, Miomir Pavlović i Dušan Stanojević
Korozija i zaštita betona i armiranog betona
    
    Ova knjiga predstavlja uvod u koroziju i zaštitu betona i armiranog betona i prvi je deo višetomnog udžbenika koji se šire bavi korozijom metala i tehnologijama zaštite materijala i životne sredine od korozije. U knjizi su obrađene osnovne karakteristike betona, faktori korozije betona, klasifikacija tipova korozije betona, pojavni oblici korozije betona u raznim sredinama i pod različitim uslovima, korozija armiranog betona, osnove zaštite betona i armiranog betona od korozije. Takođe je obrađena korozija i zaštita građevinskih konstrukcija i objekata.
Glava 1/Osnovne kakrakteristike betona/
Sastav, formiranje strukture, rastvorljivost, propustljivost,...
Glava 2 /Faktori korozije betona/
Hemijski, elektrohemijski, fizičko-hemijski i mikrobiološki faktori
Glava 3 /Klasifikacija korozije betona/
Glava 4 /Korozija betona u raznim sredinama i pod specifičnim uslovima/
Alkalije, kiseline, soli, gasovi,...
Uticaj temperature i sastava; radijaciona postojanost; biokorozija; vatrootpornost
Glava 5 /Korozija armiranog betona/
Korozija armature, utical okolne sredine,...
Elektrohemijsko ponašanje čelika u betonu; lutajuće struje
Glava 6 /Zaštita betona od korozije/
Premazna sredstva, hemijska sredstva, priprema površine,...
Glava 7 /Zaštita armiranog betona/
Privremena i elektrohemijska zaštita; dodaci kao inhibitori korozije
Glava 8 /Korozija i zaštita građevinskih konstrukcija/
Karakteristike sredine, proces razaranja, naprezanje, povećanje postojanosti,...