Nova publikacija u izdanju Tehnološkog fakulteta Zvornik

Miomir Pavlović, Dušan Stanojević i Sreten Mladenović
Korozija i zaštita materijala
Tehnološki fakultet Zvornik, 2012; 1. izdanje; tvrdi povez, 476 str.
Recenzenti: prof. dr. Nedeljko Krstajić i prof. dr Jovo Mandić

   
    Ova knjiga predstavlja dragocen doprinos domaćih autora relativno skromnoj bibliografiji vezanoj za koroziju, objavljenoj na našem jeziku. Autori se već dugi niz godina bave nastavnim, stručnim i istraživačkim radom na području korozije i zaštite matrijala. Knjiga prevazilazi nivo univerzitetskog udžbenika i može biti veoma korisna studentima i postdiplomcima tehnoloških fakulteta, kao i studentima srodnih tehničkih nauka (metalurgije, građevinarstva, arhitekture, mašinstva...). Njome se mogu poslužiti i stručnjaci navedenih profila kod rešavanja konkretnih korozionih problema, radeći posebno na istraživačko-razvojnim zadacima koji se odnose na problematiku korozije i zaštite materijala u industriji.

Glava 1/Građa, struktura i elektrohemijsko ponašanje metala/
Nastajanje kristala, granice zrna, defekti kristalne rešetke,...
Glava 2 /Termodinamika elektrohemijske korozije metala/
Primena, Spregovi, Stabilnost, Mehanizmi rastvaranja,
Glava 3 /Kinetika elektrohemijske korozije metala/
Glava 4 /Karakteristike elektrohemijske korozije metala/
Korozija  pod dejstvom agenasa, Kontaktna korozija
Glava 5 /Pasivnost metala/
Osobine, Proboj pasivnog filma
Glava 6 /Klasifikacija korozionih procesa i vrste korozije materijala/
Metali, nemetali, organski materijali...
Glava 7 /Metode korozionih ispitivanja/
Laboratorija, realni uslovi, brzina korozije
Glava 8 /Hemijska i gasna korozija metala/
          Formiranje opni na metalu, vodonična korozija, korozija u neelektrolitima i rastopima, prevlake...
Glava 9 /Principi zaštite materijala od korozije/
Katodna i anodna zaštita, inhibitori, zaštitne prevlake, oplemenjivanje...